Процедура подання та заповнення форми запиту

Пошук

Процедура подання та заповнення форми запиту на публічну інформацію , відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Запит на публічну інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

Документ, який подано юридичною особою або об'єднанням громадян без статусу юридичної особи як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та у строки, визначені актами законодавства, що регламентують порядок розгляду таких питань.

Запит на інформацію подається за нижченаведеними формами (Окремо - для юридичних або об'єднання громадян без статусу юридичної особи та фізичних осіб).

Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

Запит на інформацію, що подається фізичними особами, повинен містити:

а) прізвище, ім'я та по батькові запитувача;

б) поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

в) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

г) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8. У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

У разі, якщо отриманий запит на публічну інформацію від фізичної особи, не містить повний перелік інформації про заявника, уповноважений підрозділ має право звернутися до заявника з пропозицією щодо уточнення його персональних даних.

Запит на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, повинен містити:

а) найменування юридичної особи чи назву об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

б) місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку;

в) прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;

г) відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);

ґ) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);

д) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

У запиті, який подається від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи, зазначаються відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи. До такого запиту має бути додано документ, що підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення тощо).

У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення, рішення суду тощо).

Додаток 1 – ЗАПИТ на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Додаток 1 в файлі DOC, 37 KB

Додаток 2 – ЗАПИТ на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Додаток 2 файлі DOCX, 18 KB

Догори