Актуальні новини

Пошук

02.06.2015 Продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "БАНК ФОРУМ" на 1 рiк до 16.06.2016р. включно.

Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (надалi за текстом - Фонд) 28.05.2015р.прийняла рiшення №106 про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "БАНК ФОРУМ" на 1 рiк до 16.06.2016р. включно.

Водночас, вiдповiдно до зазначеного рiшення продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю ПАТ"БАНК ФОРУМ" Ларченко Iрини Миколаївни до 16.06.2016 року.

Ларченко Iрина Миколаївна – провідний професіонал з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків. Акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх п’яти років обіймала посади начальника відділу, начальника управління, директора департаменту, провідного професіонала.

Скан копія офіційного повідомлення в файлі >> PDF, 30 KB

Догори